Disippelliv

Tekst fra bokens omslag: Gjennom 16 leksjoner om kristenliv og disippelskap tar forfatteren oss med på en vandring gjennom Paulus’ brev til filipperne. På denne måten kommer vi tett innpå den undervisning og veiledning en av urkirkens mest innflytelsesrike ledere har gitt nye kristne om hva det vil si å tro på Kristus og være …

 

Disippelliv

Gjennom 16 leksjoner om kristenliv og disippelskap tar forfatteren oss med på en vandring gjennom Paulus’ brev til filipperne. På den måten kommer vi tett innpå den undervisning og veiledning en av urkirkens mest innflytelsesrike ledere har gitt nye kristne om hva det vil si å tro på Kristus og være hans etterfølger.

 

Dette studieheftet til gi deg både et temamessig sammendrag av de ulike leksjonene i boken Disippelliv og en studieplan med spørsmål til leksjonene.

 

Konsept og endring

Dette er en bok som handler om kristne menigheters forsøk på å endre seg slik at de kan bli i stand til å oppfylle både sin bibelske intensjon og å møte samtidens utfordringer på en bedre måte. Spørsmålet om samtidstilpasning i kristne menigheter er imidlertid omstridt. Noen avviserall tilpasning siden det kan føre til at …

 

The aim of this article is to give a theologically and scientifically based answer to the question whether church development is ‘natural’ in the sense that Christian A. Schwarz describes in his book Natural Church Development. Giving a reasonable answer to this question requires, first of all, that an analysis and assessment be done on …

 

I Ånd og kraft

 
 

I denne Power-Point-presentasjonen gjennomgås spørsmål som: Hva er kjennetegnene på Åndens budskap til menigheten og hvorfor er det så viktig å høre hva Ånden taler til menigheten til enhver tid? Denne undervisningen bygger på den forutsetning at budskapene til sendebrevsmenighetene i Åpnbaringsboken kap. 2 og 3 er et helt spesielt budskap til enkeltkristne og menigheter til alle …

 

Enhet og mangfold

Dette heftet ble i sin tid laget for å imøtekomme behovet for informasjon om hva Misjonsforbundet står for. I 1983, når heftet ble utgitt, som i dag, er det imidlertid ikke enighet om Misjonsforbundets profil og egenart, og i dette heftet videreformidler jeg min oppfatning av hvem vi er og hva vi står for i Misjonsforbundet. …

 

Når denne kronikken leses, har Willow Creek Norge nettopp gjennomført to store konferanser, først to dager i Oslo, deretter det samme i Stavanger. Hundrevis av prester, pastorer og menighetsledere samles for å høre pastor Bill Hybels og andre medarbeidere undervise om effektivt menighetslederskap og om livskraftige og bibelsk fungerende forsamlinger i vår tid. Willow Creek …

 

Skjulte ressurser

I denne boken settes søkelyset på den skjebne som rammer de fleste etablerte menigheter, nemlig at gudgitte ressurser av ulike årsaker bindes eller fryses inne. Når dette skjer, vil menigheten slutte å fungere som et åpenbaringssted for Guds Ånd og menigheten vil stagnere på alle områder. Dersom de gudgitte ressursene oppdages og tar i bruk, …

 

Menighet i vår tid

1. Hvordan skal vi forholde oss til fortida? Misjonsbladet 10/2005 2. Hvordan skal vi møte framtida? Misjonsbladet 11/2005 3. Hvordan bygge bibelske og tidsrelevante menigheter? Misjonsbladet 12/2005 4. Hvordan skape utadvendte og gjestvennlige gudstjenester? Misjonsbladet 1/2006

 

Bønn i Ånden

 

Den tapte dimensjon

 

”Deliver us from Evil” var temaet for en Lausanne-konsultasjon i Nairobi i Kenya 16.-22. august 2000 om den åndskamp som den kristne kirke står i.  Jeg fikk være med på disse interessante dagene å høre engasjerte kirkeledere, evangelister, misjonærer og teologer vitne om og utdype temaet.  En av målsetningene for konferansen var å vokse i …

 

Utrustet for å tjene

Dette heftet er utarbeidet for å gi kristne i dag en enkel og praktisk hjelp til å finne ut av spørsmålet om hvordan Gud har skapt meg og utrustet meg til å tjene ham i og gjennom det kristne fellesskap. Materialet har noen års forhistorie og har foreligget i ulike utgaver. Innhold og opplegg i kurset …

 

Slitesterk åndelighet

 

Teologi og karismatikk

 

Endetid og Israel

 
 

Etter nytestamentlig mønster

Presentasjonen på bokens omslagsside omtaler denne boken på følgende måte: ”Forfatterens syn og konklusjoner i denne boken vil måtte innebære en nytenkning av idealet om lokalmenighetens selvstendighet og frihet både for pinsevenner, baptister, frie venner, misjonsforbundere og de fleste andre frikirkelige i vårt land. Ikke minst i forhold til alle nye grupperinger som har blitt …

 

Denne artikkelen er en bearbeidet utgave av en prøveforelesning over selvvalgt emne i forbindelse med min doktorgradsdisputas ved Det teologiske Menighetsfakultet 10. desember 2009. I artikkelen drøftes spesielt spørsmålet om hvordan ulike verdensbilder med deres innebygde oppfatning av virkeligheten påvirker forståelsen av temaet og fenomenet ”åndskamp” i kristen sammenheng. I lys av den amerikanske antropologen …