I Ånd og kraft

 

Bønn i Ånden

 

Den tapte dimensjon

 

”Deliver us from Evil” var temaet for en Lausanne-konsultasjon i Nairobi i Kenya 16.-22. august 2000 om den åndskamp som den kristne kirke står i.  Jeg fikk være med på disse interessante dagene å høre engasjerte kirkeledere, evangelister, misjonærer og teologer vitne om og utdype temaet.  En av målsetningene for konferansen var å vokse i …

 

Utrustet for å tjene

Dette heftet er utarbeidet for å gi kristne i dag en enkel og praktisk hjelp til å finne ut av spørsmålet om hvordan Gud har skapt meg og utrustet meg til å tjene ham i og gjennom det kristne fellesskap. Materialet har noen års forhistorie og har foreligget i ulike utgaver. Innhold og opplegg i kurset …

 

Slitesterk åndelighet

 

Teologi og karismatikk

 

Denne artikkelen er en bearbeidet utgave av en prøveforelesning over selvvalgt emne i forbindelse med min doktorgradsdisputas ved Det teologiske Menighetsfakultet 10. desember 2009. I artikkelen drøftes spesielt spørsmålet om hvordan ulike verdensbilder med deres innebygde oppfatning av virkeligheten påvirker forståelsen av temaet og fenomenet ”åndskamp” i kristen sammenheng. I lys av den amerikanske antropologen …