Enhet og mangfold

Dette heftet ble i sin tid laget for å imøtekomme behovet for informasjon om hva Misjonsforbundet står for. I 1983, når heftet ble utgitt, som i dag, er det imidlertid ikke enighet om Misjonsforbundets profil og egenart, og i dette heftet videreformidler jeg min oppfatning av hvem vi er og hva vi står for i Misjonsforbundet. …

 

Endetid og Israel

 

Etter nytestamentlig mønster

Presentasjonen på bokens omslagsside omtaler denne boken på følgende måte: ”Forfatterens syn og konklusjoner i denne boken vil måtte innebære en nytenkning av idealet om lokalmenighetens selvstendighet og frihet både for pinsevenner, baptister, frie venner, misjonsforbundere og de fleste andre frikirkelige i vårt land. Ikke minst i forhold til alle nye grupperinger som har blitt …