Konsept og endring

Dette er en bok som handler om kristne menigheters forsøk på å endre seg slik at de kan bli i stand til å oppfylle både sin bibelske intensjon og å møte samtidens utfordringer på en bedre måte. Spørsmålet om samtidstilpasning i kristne menigheter er imidlertid omstridt. Noen avviserall tilpasning siden det kan føre til at …

 

The aim of this article is to give a theologically and scientifically based answer to the question whether church development is ‘natural’ in the sense that Christian A. Schwarz describes in his book Natural Church Development. Giving a reasonable answer to this question requires, first of all, that an analysis and assessment be done on …

 
 

I denne Power-Point-presentasjonen gjennomgås spørsmål som: Hva er kjennetegnene på Åndens budskap til menigheten og hvorfor er det så viktig å høre hva Ånden taler til menigheten til enhver tid? Denne undervisningen bygger på den forutsetning at budskapene til sendebrevsmenighetene i Åpnbaringsboken kap. 2 og 3 er et helt spesielt budskap til enkeltkristne og menigheter til alle …

 

Når denne kronikken leses, har Willow Creek Norge nettopp gjennomført to store konferanser, først to dager i Oslo, deretter det samme i Stavanger. Hundrevis av prester, pastorer og menighetsledere samles for å høre pastor Bill Hybels og andre medarbeidere undervise om effektivt menighetslederskap og om livskraftige og bibelsk fungerende forsamlinger i vår tid. Willow Creek …

 

Skjulte ressurser

I denne boken settes søkelyset på den skjebne som rammer de fleste etablerte menigheter, nemlig at gudgitte ressurser av ulike årsaker bindes eller fryses inne. Når dette skjer, vil menigheten slutte å fungere som et åpenbaringssted for Guds Ånd og menigheten vil stagnere på alle områder. Dersom de gudgitte ressursene oppdages og tar i bruk, …

 

Menighet i vår tid

1. Hvordan skal vi forholde oss til fortida? Misjonsbladet 10/2005 2. Hvordan skal vi møte framtida? Misjonsbladet 11/2005 3. Hvordan bygge bibelske og tidsrelevante menigheter? Misjonsbladet 12/2005 4. Hvordan skape utadvendte og gjestvennlige gudstjenester? Misjonsbladet 1/2006