Author Archives: admin

 

Konsept og endring

Dette er en bok som handler om kristne menigheters forsøk på å endre seg slik at de kan bli i stand til å oppfylle både sin bibelske intensjon og å møte samtidens utfordringer på en bedre måte. Spørsmålet om samtidstilpasning i kristne menigheter er imidlertid omstridt. Noen avviserall tilpasning siden det kan føre til at …

 

I Ånd og kraft

Dette foredraget setter søkelys på spørsmålet om vi i moderne forkynnelse står i fare for å gå glipp av den Ånds- og kraftsdimensjonen som både Det nye testamentet og kirkens historie vitner om. Hvorfor er det slik og hva kan kirken gjøre med det?

 

Denne PowerPoint-presentasjonen behandler sentrale og aktuelle temaer knyttet til kirkers og menigheters møte og tilpasning til sin egen samtid. Sentralt i undervisningen står Eddie Gibbs bøker ChurchNext. Quantum Changes in How We Do Ministry (2000) og LeadershipNext. Changing Leaders in a Changing Culture (2005).

 

Enhet og mangfold

Dette heftet ble i sin tid laget for å imøtekomme behovet for informasjon om hva Misjonsforbundet, nå Misjonskirken Norge, står for. I 1983, når heftet ble utgitt, som i dag, er det imidlertid ikke enighet om Misjonsforbundets profil og egenart, og i dette heftet videreformidler jeg min oppfatning av hvem vi er og hva vi står for …

 

Når denne kronikken leses, har Willow Creek Norge nettopp gjennomført to store konferanser, først to dager i Oslo, deretter det samme i Stavanger. Hundrevis av prester, pastorer og menighetsledere samles for å høre pastor Bill Hybels og andre medarbeidere undervise om effektivt menighetslederskap og om livskraftige og bibelsk fungerende forsamlinger i vår tid. Willow Creek …

 

Menighet i vår tid

I fire artikler i Misjonsbladet behandles sentrale temaer knyttet til det å være kristen menighet i vår tid. Artiklene bærer følgende overskrifter: Hvordan skal vi forholde oss til fortida? Misjonsbladet 10/2005 Hvordan skal vi møte framtida? Misjonsbladet 11/2005 Hvordan bygge bibelske og tidsrelevante menigheter? Misjonsbladet 12/2005 Hvordan skape utadvendte og gjestvennlige gudstjenester? Misjonsbladet 1/2006

 

Bønn i Ånden

Bønn i Ånden – Det høres kanskje vel høystemt og karismatisk ut for mange, men like fullt angår det kristne i alle fasonger og utgaver.  Det høres kanskje også ganske eksklusivt ut, men like fullt angår det absolutt alle kristne som har mottatt Guds Hellige Ånd.  Ja, det kan til og med høres uoppnåelig ut, …

 

Den tapte dimensjon

Denne boken begynner med et sitat fra C.S. Lewis’ bok ”Djevelen dypper pennen”: Når det gjelder djevlene, kan menneskeslekten gjøre to feil som er like store, selv om de er diamentralt motsatte. Den ene er at man ikke tror på deres eksistens. Den andre at man tror på dem og nærer en overdreven og usunn …

 

”Deliver us from Evil” var temaet for en Lausanne-konsultasjon i Nairobi i Kenya 16.-22. august 2000 om den åndskamp som den kristne kirke står i.  Jeg fikk være med på disse interessante dagene å høre engasjerte kirkeledere, evangelister, misjonærer og teologer vitne om og utdype temaet.  En av målsetningene for konferansen var å vokse i …

 

Utrustet for å tjene

Dette heftet er utarbeidet for å gi kristne i dag en enkel og praktisk hjelp til å finne ut av spørsmålet om hvordan Gud har skapt meg og utrustet meg til å tjene ham i og gjennom det kristne fellesskap. Materialet har noen års forhistorie og har foreligget i ulike utgaver. Innhold og opplegg i kurset …

 

Slitesterk åndelighet

Fromhetsliv og åndelighet er i skuddet!  Uansett hvor vi er plassert i kirkebildet og på den kristelige engasjementsskala, er mange av oss (antakelig også mange av mine lyttere) på en eller annen måte involvert i vår tids fornyede interesse for det som har med åndelighet å gjøre.  Ytre sett gir fenomenet seg høyst forskjellige utslag, …

 

Teologi og karismatikk

Hvordan kan, prinsipielt sett, akademisk-teologiske studier kombineres med et kristendomssyn og en teologisk utdannelsestenkning som ønsker å ta på alvor og integrere den karismatiske dimensjon i den kristne livsforståelse, i teologistudiet og i den tjeneste man utdanner for? Dette er det grunnleggende spørsmål som behandles i denne artikkelen.

 

Endetid og Israel

Hvordan bør en menighet forholde seg til spørsmålet om endetid og Israel? Det er spørsmålet som forfatterne av dette notatet søker svar på. Her er noen av svarene som gis: Selv om vi oppfordrer til at vi gir hverandre tillit og frihet i enkelte vanskelige tolkningsspørsmål vedrørende endetid og i Israelsspørsmålet, mener vi at vi …

 

De tre spørsmålene som det søkes svar på i denne PowerPoint-presentasjonen er: 1. Hvem har vi gudstjeneste for – oss selv eller mennesker som trenger å høre evangeliet å få kontakt med et menighetsfellesskap som bryr seg om dem? 2. Hvorfor trives man ikke på møtene våre dersom man ikke er godt frelst? 3. Hvorfor strever …

 

Etter nytestamentlig mønster

Presentasjonen på bokens omslagsside omtaler denne boken på følgende måte: Forfatterens syn og konklusjoner i denne boken vil måtte innebære en nytenkning av idealet om lokalmenighetens selvstendighet og frihet både for pinsevenner, baptister, frie venner, misjonsforbundere og de fleste andre frikirkelige i vårt land. Ikke minst i forhold til alle nye grupperinger som har blitt …

 

Denne PowerPoint-presentasjonen bygger på min artikkel: «Åndskampen» som teologisk problem og utfordring for kirken, som også er lagt ut på denne nettsiden. Sentralt i dette undervisningsopplegget er spørsmålet om hvordan ulike verdensbilder påvirker vår forståelse og vår praktiske tilnærming til fenomenet «åndskamp». Siden jeg tolker åndskamp som et reelt fenomen, legger jeg også vekt på …

 

Enhver tidsepoke i den kristne menighets historie har sine særtrekk – representert både ved muligheter og problemer. Vår tids menighetsliv i den vestlige verden har også dette. Det er imidlertid påfallende hvilken aktualitet sendebrevsbudskapene har nettopp i dagens menighetsliv i vår del av verden. Dette skyldes selvfølgelig det faktum at Gudsordet taler aktuelt inn i …